VNŪ Mīļuma atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/116 SF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Mīļuma, ŪSIK kods 523944:01, pik.36/00-68/50 atjaunošana, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.09.2019 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 13.09.2019

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/27134