VNŪ Metupīte atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/11 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Metupīte, ŪSIK kods 354472:01, pik.00/00-68/55 atjaunošana Aizputes pagastā, Aizputes novadā un Vecpils pagastā, Durbes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.02.2018 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 09.02.2018