VNŪ Meirānu kanāls atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/103 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, ŪSIK kods 4234:01, pik. 113/33- 241/93 Ošupes un Barkavas pagastos, Madonas novadā, Murmastienes un Varakļānu pagastos, Varakļānu novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.09.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 23.08.2016