VNŪ Meirānu kanāls atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/095 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, ŪSIK kods 4234:01, pik. 113/33-241/93 Ošupes, Barkavas pagastā, Madonas novadā un Murmastienes, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.11.2017 plkst. 00:00
  • Publikācijas datums: 07.11.2017