VNŪ Mazupe (Ciecere) atjaunošanas būvdarbi

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/107 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Mazupe (Ciecere), ŪSIK kods 36672:01, pik. 113/30 – 176/76, atjaunošanas būvdarbi Zvārdes pagastā, Saldus novadā un Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.09.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 31.08.2016