VNŪ Mazā upīte atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/81 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Mazā upīte, ŪSIK kods 4374924:01, pik.00/00-50/28 un pik.51/40-75/45 atjaunošana Konstantinovas un Dagdas pagastā, Dagdas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.11.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 17.10.2018

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.