VNŪ Marjanovka pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/083 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Marjanovka, ŪSIK kods 43714:01, pik.30/65-108/37 pārbūve Tabores pagastā, Daugavpils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.07.2016 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 12.07.2016