VNŪ Malmuta atjaunošanas būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošana