VNŪ Malmuta atjaunošanas būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/012 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Malmuta, ŪSIK kods 423492:01, pik. 00/00 - 234/06 Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā Varakļānu novadā un Sīļukalna pagastā Riebiņu novadā atjaunošanas būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.02.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 03.02.2017