VNŪ Maizīte atjaunošanas tehniskā projekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/032 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Maizīte, ŪSIK kods 41542:01, pik.54/40-140/60 Skrīveru pagastā, Skrīveru novadā, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā atjaunošanas tehniskā projekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.07.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 07.07.2015