VNŪ Maizīte atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/041 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Maizīte, ŪSIK kods 41542:01, pik.54/40-140/60atjaunošana Skrīveru pagastā, Skrīveru novadā, Aizkraukles pagastā Aizkraukles novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.04.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 30.03.2016