VNŪ M-28 atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/114 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas M-28, ŪSIK kods 438294:01, pik.00/00-66/48 atjaunošana Svariņu un Dagdas pagastā, Dagdas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.10.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 22.09.2016