VNŪ Ludza atjaunošanas būvuzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/013 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ludza, ŪSIK kods 6842:01, pik.00/00-278/69 Goliševas pagastā, Kārsavas novadā un Blontu pagastā, Ciblas novadā atjaunošanas būvuzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.02.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 06.02.2017