VNŪ Ludza atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/035 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ludza, ŪSIK kods 6842:01, pik.00/00-278/69 Goliševas pagastā, Kārsavas novadā un Blontu pagastā, Ciblas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.03.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 07.03.2016