VNŪ Ludza atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/153 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ludza, ŪSIK kods 6842:01, pik.00/00-278/69 atjaunošana Goliševas pagastā, Kārsavas novadā un Blontu pagastā, Ciblas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.01.2017 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 08.12.2016