VNŪ Ludumka atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/030 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ludumka, ŪSIK kods 68322:01, pik.00/00-104/25 Vecumu pagastā, Viļakas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.03.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 26.02.2016