VNŪ Ludumka atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/020 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ludumka, ŪSIK kods 68322:01, pik.00/00-104/25 atjaunošana Vecumu pagastā, Viļakas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.02.2017 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 16.02.2017