VNŪ Longa pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/062 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Longa, ŪSIK kods 43394:01, pik.04/55-59/15 pārbūve Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.06.2016 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 24.05.2016