VNŪ Liska atjaunošanas būvuzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/029 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Liska, ŪSIK kods 42824:01, pik.00/00-46/50; 60/00-167/00 Silmalas un Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā atjaunošanas būvuzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.03.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 21.02.2017