VNŪ Liska atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/066 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Liska, ŪSIK kods 42824:01, pik. 00/00-46/50; 60/00-167/00 Silmalas un Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.12.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 07.12.2015