VNŪ Liska atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/135 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Liska, ŪSIK kods 42824:01, pik.00/00-46/50; 60/00-167/00 atjaunošana, Silmalas un Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.12.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 10.11.2016