VNŪ Līgupe atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/004 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas “Līgupe”, ŪSIK kods 33824:01, pik. 47/00 – 76/26; 85/44 – 179/80, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.01.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 06.01.2016