VNŪ Līgupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/127 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Līgupe, ŪSIK kods 33824:01, pik. 47/00 -76/26; 85/44 – 179/80, atjaunošana Rucavas pagastā Rucavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.11.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 18.10.2016

28.10.2016. – Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Atbildes)