VNŪ Liekupe un VNŪ Muldu-Pilpju grāvis atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/024 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Liekupe (ŪSIK kods 523932:01 pik.39/70-53/60) un Muldu-Pilpju grāvis (ŪSIK kods 5239322:01 pik.00/00-55/00) atjaunošana Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, Liepas un Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.03.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 19.02.2016