VNŪ Lenkupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/008 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Lenkupe, ŪSIK kods 3512:01, pik. 00/00-62/92 atjaunošana Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā un Medzes pagastā, Grobiņas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.01.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 12.01.2016