VNŪ Lējējupe atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/044 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Lējējupe, ŪSIK kods 3652:01, pik. 56/78 – 169/84; 244/00 – 284/08, Snēpeles un Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā un Raņķu pagastā, Skrundas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.04.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 01.04.2016