VNŪ Lējējupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/129 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Lējējupe, ŪSIK kods 3652:01, pik. 56/78 -169/84; 244/00 - 284/08, atjaunošana Snēpeles un Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, Raņķu pagastā, Skrundas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.11.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 20.10.2016