VNŪ Ļadina atjaunošanas būvprojekta izgatavošāna

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/070 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ļadina, ŪSIK kods 6842328:01, pik.00/00-38/70 un pik.67/40-134/72 Isnaudas, Briģu un Nirzas pagastā, Ludzas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.08.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 18.08.2017