VNŪ Ļadina atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/59 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ļadina, ŪSIK kods 6842328:01, pik.00/00-38/70 un pik.67/40-134/72 atjaunošana Isnaudas, Briģu un Nirzas pagastā, Ludzas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.08.2018 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 25.07.2018