VNŪ Kuiviles grāvis atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/83 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Kuiviles grāvis, ŪSIK kods 386142:01, pik. 00/00-62/20 atjaunošana Vecsaules pagastā, Bauskas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.10.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 17.10.2018