VNŪ Kūdupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/057 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Kūdupe, ŪSIK kods 6814:01, pik. 48/65-122/25, 146/20-192/25 atjaunošana Pededzes pagastā, Alūksnes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.08.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 13.07.2017