VNŪ Kroja atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/039 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Kroja, ŪSIK kods 36212:01, pik. 55/50 – 98/03 atjaunošana Ugāles pagastā, Ventspils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.04.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 21.03.2016