VNŪ Krēziņģe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/41 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Krēziņģe, ŪSIK kods 36168:01, pik. 20/32-78/40 atjaunošana Ugāles pagastā, Ventspils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.06.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 01.06.2018