VNŪ Krēsle atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/120 SF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Krēsle, ŪSIK kods 4272:01 pik.117/00 – 212/50 atjaunošana Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.10.2019 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 03.10.2019

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/27902