VNŪ Kreiču poldera sūkņu stacijas pievadkanāls atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/83 SF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Kreiču poldera sūkņu stacijas pievadkanāls, ŪSIK kods 6842352:01, pik.00/00-13/01 atjaunošana Ludzā, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā un Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.07.2019 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 27.06.2019

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23789