VNŪ Krāčupīte atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/014 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Krāčupīte, ŪSIK kods 36372:01, pik. 54/90 -111/60 atjaunošana Padures un Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.02.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 19.01.2016