VNŪ Ķēšupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/14 SF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ķēšupe, ŪSIK kods 37496:01 pik. 00/00 – 82/76 atjaunošana Ārlavas, Laidzes un Valdgales pagastā, Talsu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.02.2019 plkst. 00:00
  • Publikācijas datums: 07.02.2019

Iepirkuma dokumentācija publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16766