VNŪ Kapupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/55 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Kapupe, ŪSIK kods 38564:01, pik. 00/00-124/90 atjaunošana Viesturu, Rundāles, Svitenes pagastā, Rundāles novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.07.2018 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 05.07.2018

18.07.2018. Iepirkumu komisija nolēma pārtraukt iepirkumu procedūru.