VNŪ Kalnupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/004 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Kalnupe, ŪSIK kods 37632:01, pik. 88/00-165/75 atjaunošana Zentenes pagastā, Tukuma novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.01.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 12.01.2017