VNŪ Kalējvalks atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/47 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Kalējvalks, ŪSIK kods 372254:01, pik. 00/00 -34/19 atjaunošana Ances pagastā, Ventspils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.07.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 20.06.2018