VNŪ Jāņupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/055 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Jāņupe, ŪSIK kods 38442:01, pik.00/00-192/50, atjaunošana Iecavas un Olaines novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.05.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 03.05.2016