VNŪ Jādekša atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/023 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas “Jādekša”, ŪSIK kods 376382:01, pik. 75/40 – 109/40; 128/80 – 156/20; 189/60 – 227/40, Laucienes pagastā, Talsu novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.03.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 19.02.2016