VNŪ Ijovkas strauts atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/58 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ījovkas strauts, ŪSIK kods 68474:01, pik.00/00-94/30 atjaunošana Malnavas un Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.08.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 25.07.2018