VNŪ Iecava atjaunošanas būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/086 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik. 13/70 - 197/90 Ozolnieku un Iecavas novadā atjaunošanas būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.10.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 04.10.2017

16.10.2017. Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo nav iesniegti piedāvājumi.