VNU Īdeņas kanāls, VNŪ Vecmalta atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/34 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Īdeņas kanāls, ŪSIK kods 42344:01, pik. 00/00-148/10 Ošupes, Barkavas pagastā, Madonas novadā un Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā; Valsts nozīmes ūdensnotekas Vecmalta, ŪSIK kods 423444:01, pik. 00/00-37/00 Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.05.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 14.05.2018