VNŪ Grieņu grāvis atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/06 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Grieņu grāvis, ŪSIK kods 381652:01, pik.00/00-82/90 atjaunošana Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.02.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 06.02.2018