VNŪ Govainis pārbūves būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/045 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Govainis, ŪSIK kods 38244:01, pik.08/80-188/80 Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, Penkules pagastā, Dobeles novadā, Bēnes pagastā, Auces novadā pārbūves būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.09.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 14.09.2015