VNŪ Govainis pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/117 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Govainis, ŪSIK kods 38244:01, pik.08/80-188/80, pārbūve Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, Penkules pagastā, Dobeles novadā, Bēnes pagastā Auces novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.10.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 28.09.2016