VNŪ Geikinu strauts atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/106 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Geikinu strauts, ŪSIK kods 428772:01, pik.00/00-84/00 atjaunošana Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.09.2016 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 25.08.2016