VNŪ Gaujas-Daugavas kanāls pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/60 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas – Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42 pārbūve Ādažu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.08.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 25.07.2018

10.08.2018. Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Atbildes)

10.08.2018. Pamatojoties uz sniegtām atbildēm uz pretendentu jautājumiem un veiktajiem grozījumiem konkursa nolikumā, Iepirkumu komisija publicē atklātā konkursa nolikuma konsolidēto versiju (Nolikums)

23.08.2018. Iepirkumu komisija nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru.