VNŪ Gaujas-Daugavas kanāls būvuzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/98 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas – Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42 Ādažu novadā pārbūves būvdarbu būvuzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.01.2019 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 21.12.2018

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 

08.01.2019. Iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkumu.